Kancelaria Komornicza Września Łukasz Wojtaszak

Czym się zajmujemy?

 • Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, których przedmiotem jest zarówno egzekucja świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych.
 • Kancelaria komornicza posiada profesjonalny zespół pracowników, przygotowanych kompleksowo do wykonywania powierzonych im obowiązków.
 • Doświadczenie Komornika pozwoliło na stworzenie świetnie zorganizowanej i dobrze funkcjonującej struktury, która zapewnia szybką i skuteczną egzekucję należności.
 • Nowoczesne technologie, jakie zostały wdrożone w kancelarii, w szczególności system poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO, dostęp do bazy danych CEPIK, zapytanie do ZUS-u i Urzędów Skarbowych dokonywane są w formie elektronicznej, co zdecydowanie skraca czas oczekiwania na informacje niezbędne do prowadzenia skutecznej egzekucji.

Nasze systemy informatyczne do pozyskiwania danych

Kancelaria Komornika Sądowego we Wrześni, korzysta z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych i prawnych umożliwiających szybkie i skuteczne ustalenie majątku dłużnika:

 • korzystamy z platformy ZUS-PUE (elektroniczne zapytanie do ZUS) co pozwala uzyskać informację o pracodawcy dłużnika bądź o rachunku bankowym dłużnika, z którego są płacone składki na ubezpieczenie (w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą) po 24 h od momentu złożenia zapytania,
 • z systemu elektronicznego dostępu do CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców),
 • z systemu Komornik-Online (możliwość bieżącego dostępu do spraw prowadzonych z wniosku danego wierzyciela),
 • z elektronicznego systemu Ksiąg Wieczystych (eKW),
 • z elektronicznego systemu do poszukiwania rachunków bankowych dłużnika OGNIVO,
 • z elektronicznego systemu CEIDG umożliwiającego ustalenie szybkie ustalenie dot. prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej, a także jego adresów i identyfikatorów Kancelaria jest przystosowana do kompleksowej obsługi spraw z EPU,
 • z e-Sądu – tzn. wniosków i tytułów egzekucyjnych składanych do kancelarii w formie elektronicznej.
Zadzwoń do nas